Referat af årsmøde - Parasport Danmark Fodbold 2019

Fremmødte klubber:

Djurs Handi, Hammerum, Haderslev, Glostrup, Greve, L.U.I. Lynge, Tune IF, Enghaven, HBK, Aalestrup, Randers Kfum, Glesborg, Morsø FC, KB, HHIF, LSF, Karlslunde, Seest Banden, Seest CP, B1989, Melby Liseleje, Charlotte Svarre og Søren Kristensen Parasport Danmark

1. Valg af dirigent. Søren Kristensen Parasport Danmark.

2. Valg af stemmetællere. Michael (Enghaven) og Michael (HBK).

3. Valg af referent. Charlotte Møller (Fodboldudvalget og Tune IF).

4. Godkendelse af idrætsudvalgets beretning.

Resumé: CP: Det er svært at få gang i CP fodbold i bredden. Der er dog kommet en ny klub i Melby, men der opfordres til at gøre flere opmærksom på muligheden for at spille på et CP hold. 

CP landsholdet: Søren Kristensen Parasport Danmark og breddeudvalget har fået overleveret CP landsholdet indtil der er kommet styr på dettes fremtidige forløb. Len udtaler: Uanset fremtidige udtalelser så godkender han formandens beretning. Arbejdet omkring CP landsholdet har fyldt meget for Len og grundet uenigheder har Søren og breddeudvalget fået overleveret ansvaret for CP landsholdet. Len gør også opmærksom på at han gerne vil følge CP landsholdet så meget til dørs som muligt. Len er skuffet over CP landsholdet muligvis falder til jorden og håber at Søren og breddeudvalget kan hjælpe med at få det til at køre igen. CP landsholdet er officielt sat i bero indtil der er kommet styr på ledelsen og det fremtidige samarbejde. Søren og breddeudvalget arbejder ud fra at den løsning de kommer frem til skal godkendes af spillerne, fodboldudvalget og breddeudvalget. CP pladsen i fodboldudvalget er sat i bero indtil der er kommet en løsning fra søren og breddeudvalget. For at undgå tvivl og nervøsitet omkring CP landsholdet og en eventuel nedlæggelse af denne så ville dette ikke bare kunne besluttes i fodboldudvalget. Det ville være noget der skulle taget op til afstemning på et årsmødet og ville blive besluttet af de fremmødte klubber.

SO landsholdet: Til maj skal et pigehold deltage ved en turnering i Holland. Der forventes at have 5 hold med til Norway Cup til sommer, hvor der er kommet et nyt tiltag af et Old Boys hold. Mogens efterspørger at klubberne opfordre til at flere piger deltager på samlingerne.

Beretningen er godkendt.

5. Orientering om regnskab 2018.

Der bliver stillet spørgsmål vedrørende kørsel hvor der står 0 kr. under budget men der brugt 20.945,56 kr. Dette forklares ved at kørsel og administration hører sammen disse bliver brugt i forhold til udgifter ved kørsel til møder der bliver afhold rundt omkring i landet fx med Parasport Danmark, DBU, udvalgsmøder osv.

6. Kalender / planer 2019. Foreløbig

8-22 marts SO landshold til Abu Dhabi

4 maj 3 runde I RM. Jerslev – Glostrup

11 maj 3. runde i RM, Enghaven Odense

28 maj Skolefodbold i Silkeborg

14-16 juni FM i Skalborg SK

7. Handlingsplaner for indeværende og kommende år.

Der er kommet 2 nye klubber i forbindelse med - Fodbold for alle.

Mogens og Allan deltager med en stand ved DBU’s kongres.

Vi vil arbejde på at være endnu mere aktive ved diverse arrangementer fx skolefodbold, dette vil være det en pavillon med Parasport logo og forskellige brochure.

Der er lavet aftaler om at besøge special skoler til oktober.

Der har været et møde med DBU, hvilket har været rigtig positivt. Der samarbejdes om at få bedre styr over registrering af vores spillere.

Er man på nogle måde i tvivl om man kan spille under CP bør man kontakte fodboldudvalget, de kan herefter henvise til klubber med CP spillere, CP talentholdet og CP landsholdet.

Der arbejdes med på at gøre den hjemlige turnering mere overskuelig i form af bedre info omkring stævneafholdelse og alt hvad det indebærer. Bedre overblik over den økonomiske del med de forskellige betalinger.

8. Fremlæggelse af budget til drøftelse.

Ingen kommentarer.

9. Indkomne forslag.

Forslag 1,

Stillet af udvalget. Klub bøde ved udeblivelse fra stævne uden afbud eller meget sent afbud. Kerteminde er et eks. Udvalget foreslår at de klubber der uden afbud straffes med en bøde på 500 kr. Ændring: Klubbøde. Afbud min. 3 dage før. Herefter bøde på 250 kr. ved afbud og 500 kr. pr. hold ved udeblivelse. Vedtaget efter ændring.

Forslag 2.

Stillet af udvalget Vundet pokal 3 gange giver ejerskab over pokalen. Når man eksempelvis har vundet en pokal tre gange og dette er dokumenteret ved indgravering udleveres pokalen til ejerskab. Der indkøbes så en ny af IU til næste års turnering. Forkastet

Forslag 3.

Stillet af udvalget Erstatnings pokal når man aflevere den ”originale”. Der skal ved aflevering af den vundne vandre pokal udleveres en minde pokal til klubberne. Vedtaget

Forslag 4.

Stillet af udvalget Den klub der arrangere FM har automatisk sine hold med til FM. Selvom det betyder at der kan være mere end 6 hold i rækken. Vedtaget

Forslag 5.

Stillet af udvalget Medaljer til nummer 1, 2 og 3 i hver række til RM Vedtaget

Forslag 6.

Stillet af FC Glesborg Større økonomisk udbetaling til de klubber der afholder RM og FM. Trukket

Forslag 7.

Stillet af Stjernedrys Greve Vi vil gerne komme med et indkomne forslag omkring at få FM tilbage som før, dvs. at FM afholdes i september måned og at alle stævnerne bliver afholdt samme år, de 3 RM og FM. Der er flere grunde til at vi ønsker at det kommer tilbage, se her under:

1, er at alle spiller skal kunne deltage alle år, fx må dem under 15 år ikke deltage på festivalerne, hvilket ikke er fair. Meningen med FM er jo at alle kan deltage og være med, også u15 sådan at de ikke skal holdes udenfor og må afholde FM weekenden før, samt er der nogle som er under 15 på de andre hold som D, C osv. Vi fik af vide at man ikke behøvede at deltage på festivalen, fordi at nogle klubber jo har nogen som ikke kan klare den store menneskemængde, men at man godt kunne deltage kun i stævnet, dette var ikke en mulighed. Desuden skal spillerne selv betale for at deltage til festivalen, her er der nogle som ikke har råd til dette og det er heller ikke alle klubber der kan betale for alle deres spillere.

2, desuden var det for at flere efterskoler skulle komme, men det er der ikke.

3, det ligger dårligt for dem som går på STU eller uddannelser idet det ligger lige midt i eksamensperioden og det er ikke alle som kan sætte en hel weekend af til FM.

4, det ville også være bedre at det ene år er det på Sjælland og det andet i Jylland eller på Fyn, sådan at de små klubber bedre har råd til at kunne deltage i FM hvert år.

5, det er heller ikke naturligt at man afslutter en sæson i foråret når nu sæson er fra april til oktober, hvilket betyder at sæsonen afsluttes i efteråret, men at den så hedder fra august til maj/juni (året efter).

6, det kan jo ikke passe at man skal afholde et FM for året fx 2019, men at selve FM jo først bliver afholdt i 2020. FM skulle gerne afholdes samme år som sæsonen er startet sådan at den også FM slutter selve sæsonen, hvilket den ikke gør nu.

7, at man skal spille et stævne i oktober, er næsten for koldt for mange af spillerne, samt kan det være svært at skulle afholde et stævne i maj idet her på Sjælland at banerne sent bliver frigivet, (i midten af april) og dette gør jo så at vi ikke har nået at spille udendørs før vi skal til et stævne.

8, hvis man fortsat holder fast i festivalen, er der nogle spillere som jo dyrker flere sportsgrene, og på selve festivalen må man kun deltage i en sportsgren, dvs. at man stiller spilleren i en svær beslutning omkring hvilken de så skal vælge. Fx hvis en spillere nu går til fodbold og bowling så skal personen vælge mellem to hold, ”skal jeg svigte mit fodbold hold eller mit bowling hold”, dette kan være meget svært for nogle af spillerne at forstå.

9, det er også problematisk at skulle afvikle FM over 2 dage, dette ville man stadig godt kunne gøre på 1 dag, hvor man stadig spiller alle mod alle, vi ved allerede at vores D hold aldrig ville kunne deltage i FM 2 dage i træk, da det er for hårdt for dem. Desuden har spillerne brug for at have en hel dag til at restaurere efter et stævne (søndagen).

10, hvis klubben skal over en hel weekend med bus skal man udover bussen betale for chaufførens overnatning hele weekenden og dette vil være meget dyrt.

11, hvis man så skal spille søndagen også, og er færdige klokken 14, hvor man så først kommer derfra klokken 16, så skal man ind og spise på vejen hjem også er man først hjemme meget sent ca. 23 om aften, og folk skal op i skole eller arbejde dagen efter. M.V.H Formand i Stjernedrys-Greve, Marianne Larsen og bestyrelsen. Trukket. Med opfordring til udvalget på at man kigger nærmere på om FM kan ligges bedre så det ikke kommer ind i en eksamen periode.

10. Valg til idrætsudvalg.

CP pladsen i fodbold udvalget er sat i bero. Fodbold udvalget udpeger en til denne plads når der er kommet styr på CP landsholdet, denne vil dog stadig skulle på valg ved årsmødet 2020.

Fodboldudvalget må selv konstituere en økonomiansvarlig. Man skal ikke vælge den økonomiansvarlige ved et årsmøde.

Mogens ønsker genvalg.

Tommy Hessel fra Tune IF stiller op.

Fodbold udvalget foreslår Hans-Henning fra Glostrup Special.

Kurt ønsker ikke genvalg.

Len ønsker ikke genvalg.

Der er 2 pladser i fodbold udvalget.

Mogens: 36 stemmer

Hans-Henning: 24 stemmer

Tommy: 9 stemmer

Mogens og Hans-Henning er valgt for en periode på 2 år.

11. Eventuelt.

Her bliver der sagt mange gange tak til Len for de mange års arbejde.

Der bliver efterspurgt bedre kommunikation omkring turnering og at man frigiver detaljer om stævnerne i bedre til end hidtil. Som nævnt tidligere er dette noget af det der bliver arbejdet på da man er klar over det.