Bestyrelsen

Formand: 

Allan Nielsen, E-mail: optimisten@outlook.com  TLF: 28901601

Økonomiansvarlig:

Hans Henning Jacobsen, Mail: hhja@g-i-c.dk

Turnerings ansvarlig:

Charlotte Sidsel Møller, mail: sidselmoeller@gmail.com

Special Olympics landsholds ansvarlig:

Mogens Stougaard Karlsen, mail: mogenskarlsen@hotmail.com

Øvrige medlemmer:

Stig Strand, mail: stisse1968@gmail.com

Alice Kristensen, mail: mab23@dsa-net.dk